Informácie, objednávky:

0948 860 807

E-mail:

objednavky @vytahovaniezhavicov.sk


Hlavné tézy našej práce:

Pojazdnou dielňou prídeme až k vášmu autu.

Bez demontáže hlavy motora.

Úspora vášho času a financií.

Bez vašich investícií do špecializovaného náradia.

Máme kompletné technické vybavenie na riešenie problému.

Prioritou je nepoškodenie bloku motora.

 Demontáž zapečených, zaseknutých a poškodených vstrekovačov

Demontáž vstrekovačov sa vykonáva týmito postupmi:

  • Hydraulickým vyťahovaním
  • Reverzným kladivom a redukciami

Problém zapečený (resp. zadretý alebo zakarbonizovaný) vstrekovač vzniká v dôsledku týchto javov:

  • netesnosť tlakového tesnenia (medená podložka)
  • nefunkčnosť žeraviacej sviečky, žhaviča
  • konštrukčné nedostatky (zatekanie vody)
  • neodborná manipulácia

Pri demontáži niekedy môže dôjsť k odlomeniu časti vstrekovača. Aj takáto situácia je pre nás riešiteľná.

Vstrekovače pracujúce na systéme Common Rail sú veľmi vyťaženým prvkom vo vysokotlakových motoroch. Ich funkcia spočíva vo vytváraní vysokého tlaku pri vstrekovaní paliva.